Şûr Kalanê Xwe Nabire

Ehmed li ser ‘erebê sebze difirot û li wî bajarî pir kesan wî nas dikir. Ehmed tîcaretê ji bavê xwe hîn kiribû û ew jî wekî bavê xwe bi dirirtî tîcaretê dikir. Derewan nedikir nav tîcareta xwe ji ber vî qasê xelqê bajêr pir kêfa wan ji Ehmed ra dihat. Ehmed  tenê piçekî bi hêrs bû û ev hêrsa wî jî zirarê dida wî . Ji ber ku ew bi hêrsa xwe nikaribû carnan bi...