Xayin

Qıj ma tuti sabi Tê bi dadi bi babi Berd kufur’ir kerd tabi Wa kerre ti’z quçê kemal serıw   Puk bager, qıj çiye İnsonti ra vejê bi kuye Ğem tu nıw tım huyê Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw   Serd bager varon Ğem tu new ze karon Tut ma xapnê dı ‘evaron Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw   Qıj ma kuyon dı’v zê esir Lıng  çiye akerdıv pesir Qe zalim tu’r nikerd...