Dayê dayê noşîcanê, dayê dayê dilûcanê
Barê giran nehilgirtî, kesî wek te li cîhanê

Tu Asîye hem Hewayî, ca enbîyaw ewlîyayî
Bi ‘îffet û pir ‘heyayî, dayê dayê ez heyranê

Tu Meryema ‘Îmranîyî, ca ‘Îsayê Suryanîyî
Bi fitreta Rehmanîyî, dayê dayê dilûcanê

Tu Xedîcetul Kubrayî, tu Fatîmetuzzehrayî
Sumeyye û Sumeyrayî, dayê dayê bargiranê

Tu Zeyneba Kerbelayî, tesellîya her belayî
Bi ezyeta mubtelayî, dayê dayê bargiranê

Ez muhtacê şefqeta te, bi hesret û meraqa te
Kengî şabim b-lîqaya te, dayê dayê dilûcanê

Bi hesreta dengê te me, ez aşiqê rengê te me
Axa binê nigê te me, dayê dayê ez qurbanê

Lorî lorî dengê te ye, buhara kesk rengê te ye
Cennet li bin nigê te ye, tu hêjayê pesindanê

Xewê şeva ji ter hesret, Xwedê da te hêz û nesret
Sebr û rehm û ev besîret, dayê dayê bargiranê

Sebirkar û cefakarî, bawermend û fedakarî
Ji ‘inya te nûr dibarî, dayê dayê ez qurbanê

Mi‘ellima dibistanî, seydaya her mamostanî
Zimanê te xweş destanî, dayê dayê rûhûcanê

Tu mumin û heqperest e, destê te nerm çi xweş dest e
Mesha te rûh dike meste, dayê dayê dilûcanê

Bi mihnet û dilevîn î, çi dayikek ğemrevîn î
Bi şefqet û dilovîn î, dayê dayê dilûcanê

Kesê bixwaze cennetê, fezîlet û kerametê
Bera ji ter bik xizmetê, dayê dayê bargiranê

Me ne kêf û ne seyrane, j-fîraqa te wek miryane
Dil şewitî bû buryane, dayê dayê ez qurbanê

Xwezya carkê li heyatê, Salih bidya tu dihatê
Rûhê şêrîn bi xelatê, minê bida ez qurbanê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *