`Işqê ji herdû çeşman ewwel di dil eser kir
Lê zerre zerre axir sotin kir û sîrayet

şaki s-silahi herdem bi kuştina Melê bit
Gazindeyan ji kê kim ji kê bikim şikayet (M.C.)

 

însan im,

loma dikalim, dinoşim feyza hikmetê

bi bereket

birîna deftera min.

 

li pey tolhildanê nanalim,

bi nal im ji destê muxbeçeyê

lêlêyê; xweliya te me, welîya min

 

êşên teze, taze taze dipalim cana!

hûr hil dikim, kûr diçalim

hubûba min, rondika min

 

wext westiya, dinalim hêj,

tu necebirî yek zerreyek

rîwayeta min, înayeta min

 

deng girîya, zuwa hişk bû, xemrê bazda ji camê

tu nerm nebû, tu aş nebû

girîya min, gilîya min

 

rondik qerisîn, xem reqisîn, xaîb im loma

tu germ nebû, tu nerm nebû

tilîya min, gulîya min

 

mem wenda ye, xezeb zad e,

‘işqê mala xwe ava kir,

ma kî xuya ye? li ber perdê kê xuya kir?

kezeba min, sohtîya min…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *