BijarteBi bîsmîllah me dest havête şolê

Bi Bîsmîllah

Mela Ehmedê Nalbend

Bi bîsmîllah me dest havête şolê

Bi tewfîqa Xudê-l vê weqt û gavê

Wekî meqsed diyarbû kefte yolê

Bixaze-j Xaliqê Heq meqseda vê

 

Ji vê bîstan û ser dunya fenaê

Me mehbûbek bixo çak ya viyaê

Ezê dîn bûy ketî çol û çiyaê

Mihal e derkevî-j qelbê me tavê

 

Çi taze sûr şirîn e taze nîn e

Nizam bağ û hedîqe yan cinîn e

Perî bû yan zerî yan hûr û ‘în e

Gula dêmî hera terbû-j xunavê

 

Me gotî ez ğulamê ey delalê

Tu ew qîbla minî ya her du’a lê

Ev e çil ‘erzûhal min dane halê

Te qet cabek neda-l ser vê suale

 

Be ‘ebdînî bixu min bigre xêr e

Piling e talibê te teyr û şêr e

Tenê her cabekê bo wî-b nihêre

Ku ‘işqa min ji qelbê xo ne havê

 

Tu sultanê li ser text û serîra

Bi rutba xo wekî şah û wezîra

Mixabin me-b kujî van tûv feqîra

Berê xubdê dev û lêva qeşavê

 

Berê xubdê çi bê hal û hewes bû

Ki ye îro bizanît ew çi kes bû

Huzûra wî li nik te yek nefes bû

Bi qehra sût û lê der bû kulavê

 

Ğulamînî tu ‘ebdînî-b me xûş in

Me zanî talibêt te zehf û bûş in

Belê tovêt wekî min dûrrfiroş in

Were ser vê xezînê pirr diravê

 

Kesê wek me-l te ‘aşiq can fîda bit

Xusûsen şa’ir û baş û mela bit

Ne heyf û sed mixabin mûbtela bit

Şevê-l çola bi rojîê-l ber hetavê

 

Hebûna wê çi namûs e çi feyde

Li pê wî mihbeta te bend û qeyd e

Wîsala me-l te her şehyan û ‘eyd e

Niho keftîne qehr û laqelaqê

 

Niho qehra me nahêt ber qiyasê

Me sed hêvî hene ey durrniyasê

Rikê pêle û bes tû-b mîne asê

Tu teyrî ez çiya da-b kevye raqê

 

Cema mirwet nema ye-d ‘alemê da

Kesê ‘işqê wekî min sût û lê da

Hemî lê berzekin qesd û umêda

Bibin dujmin li ser min wek rikavê

 

Li ser min nûke ‘alem lew me kar e

Di nav çavê te ra ‘işqa diyar e

Çi hal e hinde dîlber ya ku yar e

Qebûl naket çu gava hêviya vê

 

Eve heq nîn e hîlew find û fîl e

Welw ya nazik û cehl û cihêl e

Heta mirnê-b çû terza wê nehêle

Evê bê mirwetê vê şerbelavê

 

Çi zûzan e-l riya av û kevîn e

Çi mêrg û çîmena hû ğemrevîn e

Bihara kamila her sor û şîn e

Firî-j nav çîmena bêhna kulavê

 

Muslumanin gelî dost û heval in

Çi mirwet em heta mirnê binalin

Niho em jî xudan ocağ û mal in

Gelek min kefte mewca behr û avê

 

Kelamê min çi xoş e şîr û şekir

Xuzîka wî kesê hissek bi xo bir

Li ‘umrê wî çi xoşî nîne mestir

Bila daîm bixut goşt û pîlavê

 

Ez im Ehmed ji ‘işqê rûs û birsî

Kesek ev ro li halê min ne pirsî

Şebek min ki du’a-l ber ‘erş û kursî

Xudê belkey evê bêxête davê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *