BijarteGiştîMustefa TuranJi ‘Işqa Melayê Cizîrî Em Çi Fêm Dikin

Minnet ji Xudayê ku bi ‘ebdê xwo Melayî

Iksîrê xemê ‘işqê, ne dînar û direm da

 

Ev gotîyê Melayê Cizîrî… Şikrê Xwedê dike, ji ber ku xema ‘işqê daye wî; zêr û pere nedayê. Lewra li cem wî dewlemendî bi ‘eşqa Xweda ye, ne bi zêr û pera ye.

Tu heyî min di dinê, lew di dinê begler û mîr im!

Zêr û mal er, çi nedêrim; te didêrim ne feqîr im!

 

Mela di dinê de, xwe wekî begler û mîra dibîne; lewra di dilê wî de Xweda heye. Her çiqas, mal û zêrê wî nebin jî, ji ber ew xwedî ‘eşqa Xwedê ye, ew ne feqîr e…

Vê dibêje Melayê Cizîrî di gelek şî’r û xezelên xwe de. ‘Eşqa dilê xwe bi hunermendîyeke pir mezin tîne ziman di gelek behrê Dîwana xwe de.

Mela weke gelek şa’ir û hunermendên “edebîyata dîwanê” şî’rê xwe li ser mijara ‘eşqê nivîsîye. ‘Eşqekî safî û paqij, ji dilêyê wî difûre. Li gorî Melê, hêvanê hebûnê heskirin e, ‘eşq e. Şa’irên mutesewwif vê fikra xwe ji vê Hedîsa Qudsî distînin: 

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِى 

“Ez xezînek veşarî bûm; min xwest bême zanîn, min tiştê heyîn afîrand.” (Süyûti, ed-Dürerü’l-Müntesire, s. 125; Ali el-Karî, el-Esrarü’l-Merfûa’, s. 273).

Mela, di şi’ra xwe ya di serê Dîwanê de, ev fikr û ramanên xwe weha anîye ziman:

 

Ellah sehergaha ezel zatê tecellaya xwe da

Nûra cemala lem yezel yelmûmê ‘işqê şu‘le da

Husn û cemalê xwast evîn vêkra di yek zatî cevîn

Nûra qedîm bû ‘işq û vîn wan lêki naz û ‘işwe da

‘Işqi ji nûra layezal husn û cemala bêmîsal

Îsandî yelmûm û şemal dîsa xwe lê perwane da

 

‘Işq û mehebbet her hebû Heq ‘aşiqê zatê xwe bû

Muhtacê husnek dî nebû neql û rîwayet pê we da

….

Me‘nayê ‘işqê [bêm] çi ye lew min bi çeşmê dil diye

‘Eksa cemalek safî ye lami‘ di mir’ata me da

 

Husn û mehebbet zatek in me‘şûq û ‘aşiq latek in

Lê sûret û mir’atek in her yek di me‘nayê xwe da

 

Ger dilber û wer ‘aşiq in ‘arif di qeyda sadiq in

Ayîneyê nûra Heq in cih cih di wan da cilwe da

‘Aşiq ew e dilber ew e zahir ew e mezher ew e

Rûha rûh we gewher ew e her şahidek durdane da

 

Mela, yeqîn dike ku Xweda Te’ala, ji heskirina xwe mexlûqat çêkirîye û pêşî Nûra Muhemmedî anîye wicûdê. Xweda ji nûra xwe Hz. Muhammed (s.’e.w) xuliqandîye û ji wê jî, tiştê din xuliqandine. Di vê qesîdeyê de Mela, behsa zatê Hz. Muhammed (s.’e.w) dike û ‘eşqa xwe ya li ser Hz. Muhammed (s.’e.w) tîne ziman:

 

Ismê te ye mektûbî di dîwanê qidem da

Herfek qelemê ‘ilmê bi teqwîmê reqem da

 

Eşkal û xetên daîreyê nuqteyê ‘ilm in

Ev neqş û mîsalên di xeyalatê ‘edem da

 Mîm metle‘ê şemsa ehed ayînesifet kir

Lami‘ ji ‘Ereb berqê li fexxarê ‘Ecem da

 

Erwahê muqeddes Şebê Qedran te dixwazin

Nûra te ye misbahê di qendîlê Herem da

 

Da weqtê lîqayê bi te hey bin di beqayê

Min neqdê dil û can di fenayê bi selem da

 Mela, di ‘eşqa li ser Hz. Muhammed (s.’e.w) û di ‘eşqa Xweda Te’ala de, qenc hatîye pijartin; hetanî gihaye meqamê fenafillahê. Îdî wî hebûna xwe, di hebûna Xweda Te’ala de wunda kirîye. Di ‘eşqê de semîmîyyetek mezin daye ber ça’van. Canê xwe, xistîye qehr û eleman ji bo ‘eşqa Xwedayî.

Çendekî sadiq cema bin, er bibêjî can fida bin;

Wek Melê lazim tu nabin, wî ji dil canê xwe daye!

Mela, di hemî Dîwana xwe de, halê xweyî ‘eşqê, heskirin û muştaqîya xwe ya li ser Xweda û Hebîbê Xweda anîye ziman. Cewr û mihnetên ji destê ‘eşqê kişandine, birîn û kulê ku ‘eşqê di dilê wî de çêkirine bi zimanekî herikbar ji me re dibêje.

 

Zerreyek ‘işqê giha kî û ji ‘eqlê xwe nebir

Kullu men sadefehu dahîşetu’l-‘işqi helek

 

Xusruwê ‘işqê ku rûniştî li ser textê wucûd

Fetehe’l-qelbe ‘elel-fewri we li’r-rûhi melek

 

Weh çi ‘işq û çi selamet çi diborin heyhat

Kullu men yesluku hubben sebele’n-nari selek

Herkesê muhbet ji rûh e, mubtelay nûra Subûh e

Wî di dil da sed curûh e, cezbe û lerzîn û ta ye

 

Herdu rûh yek nûrê tav in, çerxek û du stêr di nav in

Herdu dane murğê dav in, ismê Hey dav lê veda ye

 

Nûr e pir nadir wucûd e, gerçi ewwel nar û dûd e

Berqê lami’ dê li kû de, hub di qelban kîmiya ye

 Mela, ji kişandina mîhneta di rêya ‘eşqê de ne ‘aciz e. Hetta van qehr û derdê di ber ‘eşqê de ku dîtine, wan ji xwe re rutbe û şeref qebûl dike. Ji ber vê yekê şukrê Xwedê dike:

Ne bi qanûn ku îşaret bi şifaê bikirit
Ez hilakê xwe di ‘işqê bi necatê nadim

Minnet ji Xudayê ku bi ‘ebdê xwo Melayî

Iksîrê xemê ‘işqê, ne dînar û direm da

Her lehze çi hacet ku bi nazan bikujî min
Cana jixwe qurbanê te me nazi çi hacet

 

Mela, meqamê ‘eşqê meqamê herî bilind dibîne û wekî me li jor anî ziman fedla Xwedê dibîne. Mîrîtî, padîşahî li cem wî ne bi mûyekî ne. Bes ğaya wî, rû dîtîna ji Xweda ye. Yek zerreya qencîya Xwedê, ew bi milkê ‘alêmê nade.

Ewwel ku yarê da me yek zerreyek îşaret

Qismet me xemr û cam e ji deftera ‘înayet

Mîrî û padişahî mûyek li nik Melayî

Nadem bi mulkê ‘alem yek zerreyek ‘înayet

Tiştê ji hinek şi’rê Melayê Cizîrî tête fêmkirin ku Melê ‘eşqa mecazî jî nas kirîye. Wî jî, wekî gelekî ‘aşiqan, berî bighê ‘eşqa heqîqî ‘eşqa mecazî nas kirîye. Li gor tê rîwayetkirin Mela, wextê li Heskîfê xwendîye, qîza mîrê Heskîfê ku navê wê “Selma” ye dîtî ye û dil ketîyê. Di şi’ra bi vê malikê dest pê dike, navê  “Selma” derbas dibe.

‘Îd e û herkes ji dîdara te lê pîroz e ‘îd

Ez tinê mehrûmê dîdar im bi sed menzil beî‘d

Ma bi le‘lên canfeza navê me bînit carekê

Bi’ddua bellix tehiyyatî li Selma ya berîd

 

Dil ji narê mecazî bi’l-heqîqet bû pereng
Naru qelbî fî hewahu mislu narin fi’l-ledîd

 

Her çiqas jî, ev şi’r heye ku li ser ‘eşqa mecazî hatibe nîvîsîn; li gorî hinek lêkolîneran ev navê “Selma” ku di vê şi’rê de derbas dibe, navekî sembolik e; ne navekî heqîqî ye. Çawa ku di şi’rê şa’irên ‘Ereban de navê “Selma, Leyla û Suad” bi me’na “dilber û delal” tê bikar anîn. (Dîwan-Nubihar, s. 513)

Dîsa li gorî rîwayeta xelkê Cizîrê, dibêjin Mela, dil ketîye keçeke navê wê Sitîya Bisk Kesk kû keça begêkî ji begê Cizîrê ye.

Ev rivayetên li ser ‘eşqa Melê a mecazî têne gotin, rastin yan ne rastin, em nikarin tiştekî qet’î bêjin. Lewra tu delîlê bêşek, di destê me de îro tune ne.

 

Îro, hinek kesên çepgîr, dixwazin Melê ji daîra ‘eşqa îlahî dûr bidin xuya kirin. Şi’rên Melê kû di wan de ‘eşq derbas dibe, teva li ser ‘eşqa mecazî şîrove dikin. Lê belê heqîqet qet ne weha ye. Yekî ne kor be, di şi’rên Melê de, wê ‘eşqa îlahî pir rihet bibîne. Lewra di şî’rê wî de bêtir ‘eşqa heqîqî, ‘eşqa îlahî hatiye ziman.

 

Wekî gelek ‘aşiq û şairên edebîyata Dîwanê, Melê jî ‘eşqa mecazî, wekî pirekî dîtîye û di ser wê re derbasî ‘eşqa heqîqî bûye. Ew bi ‘eşqa mecazî ve nehatîye girêdan; ew ji wir zû derbasî ‘eşqa îlahî bûye. Derheqê ‘eşqa mecazî de, di vê şi’ra xwe de, vê heqîqetê tîne ziman:

Aşiq er carek ji bala lê bedit berqa mecaz

Dê li nik sahibdilan hetta ebed bit serfiraz

 

Keşfê esrara sifatan bê mehebbet nabitin

Sûretê esma divêtin da biken jê fehim raz

 

Lami‘a husn û cemalê dê ji ‘ilmê bête ‘eyn

‘Işq da jê hilbitin kî dî heqîqet bê mecaz?

Hubbê cismanî du roj in, gerçi dil pir pê disojin

Xef ceger peykan dinojin, mislê neqş-i bê beqa ye

Melê, tecellîya Xweda Te’ala di sun’ê Xwedê de dîye û heyran û ‘aşiqî husna Xwedê bûye:

Wellah ji herdu ‘aleman min husnê canan e xered

Bend im ji husna dêmdurran her sun‘ê Rehman e xered

 Mela, hem ‘alim e; hem sofî ye; hem şeyxê tesewwûfê ye. Ew ji daîra helal nederketîye. Ew di ser rêya Qur’an û Sunnetê meşîye. Ew hukmê Qur’an û Sunnetê baş dizane. Kîjan ‘eşq helal e, kijan ne helal e, ew baş dizane:

‘Aşiqê mes’elexwahê were em muftiyê ‘işq în

Destekê sunnet e tê da di yekê nessê kitab e

 

Divê malikê de, Mela telmihî vê hedîsa Hz. Muhammed (s.’e.w.) dike; “Min ji were du tişt hiştin. Ger hûn tabi’î herdû tişta bibin, hûn ticarî rê şaş nakin. Ev herdû tişt, Kîtaba Xweda Qur’an û sunneta min e. ( Ebû Davud, Menasik, 56; İbn Mace, Menasik, 84; Muvatta, Kader, 3, İbn Hanbel, III, 26; e-Menavî, 1938, s. 240)

Mela vê qenc zane ku cîhan û tiştê di cîhanê de tev fanî ne, ne ebedî ne. Lewra ‘eşqa mecazî jî wihareng e. Ew yeqîn dike ku kesê zana, heta ku di rêya Xwedê de, hişê xwe winda neke; ew kes nagihe welayetê, naghê dostanîya Xwedê.

Qesdê serçeşmeê heywanê heqîqet ke Nîşanî

Bi cehanê mebe mexrûr ku cehan ‘eynê serab e

….

‘Arif heta nenoşî ji destê meyfiroşî

Xaib nebû ji hoşî peyda nekir wilayet

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *