AhmetGiştîMuhemmed…

Ji wexta ku welidî
Ji ummet ra seyyidî
Muhemmed zarvê xweşik
Hez dikir kê wî didî

Şivantî û tîcaret
Kir bi berke’w emanet
Muhemmed xortê delal
Ji Hatice’r bû qismet

Hat xitaba îlahî
Ji her kesan re ronahî
Muhemmed zilamê qenc
Wesîla adl-û şahî

Da’wet dikir Îslamê
Tu car neket ji kamê
Muhemmed Resulê heq
Ne xwest mal û meqamê

Muşrîk û Yahudîya
Wî xistin her tengiya
Muhammed merivê mêr
Tim muzaffer bû’l pîya

Dînê Îslam bû kamil
Pêşî ew bû pê ‘amil
Muhammed dostê’b wefa
Cem yarê xwe west ji dil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *