BijarteŞêx Muşerrefê Xenûkî: Derdê Bêderman Fîraq e…

Derdê bê derman fîraq e ew bi mislê îhtîraq e

Ew didit xelqê fîlaq e rahetî vê ra fena ye

 

Diçite xelqê-b kîlab e ew diket sîne qîlab e

Kes niza ew çi ‘îtab e rehm û însaf cem ğela ye

 

Mislê dojê ew ‘ezab e ew diket cergan kebab e

Her diket qehr û şîtab e  rûh diket-j qalib cuda ye

 

Ne ji yek ne ji hezaran her wekî celladê daran

Ser firandî wî bi şîran çimkî bê we’d û wefa ye

 

Her wekî bab kiştiyan e ew ji nesla Êzdiyan e

Dest bi xûna însiyan e kafiran ew bit ceza ye

 

Her kesî firqet gehayê her diket ew ay û ayê

Hingî rûhê xu nedayê cezbe û lerzîn û tab e

 

Firqetê hîcra diyaran aniye-j çehvê hezaran

Histirê wek tavê baran çimkî derdek pir cefa ye

 

Lê belê ‘adet qedîm e ku li pey hîcra elîm e

Wesleta yara kerîm e lê tenê bo min ğela ye

 

Firqeta mehbûbê zor e ew dikê da bit zuhûr e

‘Aqîbet çav dibte kor e nabêjî zulm û cefa ye

 

HerkesÎ dîtî bi şewket ew di zanê ew we naket

Hetta ser tilyan bi zer ket yek ji wan jî “mîm û fa” ye

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *