GiştîMele MehdîQey Êzingên Min Ne Heyfin…

Zilamekî di  çîyayekî de bi rêya xwe ve diçe. Dibîne ku merivekî kal, qantira wî li pêşiya wî dimeşe. Ser pişta qantirê jî êzing barkirî ne. Çile ye, der û dor berf e, sar û seqem e ku meriv li piyan qeşa digre…

Di wê kêlîyê de di navbera zilam û û ê kal de axavtineke wisa derbas dibe:

Zilam:

-Xalo! Tu çi dikî?

Kal:

-Ma tu nabînî ez êzingan dikşînim.

Zilam:

-Tuyê çi bikî ji van êzingan?

Kal:

Ez ê wan bibim bajêr û bifiroşim.

Zilam:

-Gelo barê wî çi qas dike?

Xalo fîyetekî dibêje, ew jî ji zilamê rêwî re hindik tê. Lewra rêwî merivekî dewlemend bûye. Dilê wî pê dişewite dibêje xalo ezê vî pereyî bidim te, tu jî barê xwe li vir roke û hare mala xwe. Lê belê xalo dibêje:

-Tu xweş dibêjî, lê qey êzingê min ne heyfin?

Zilamê rêwî pirsa wî wisa dibersivîne:

– Ma tu vî barî bibî bajêr ewê çiqas bidin te, ez wî pereyî li vira didim. Yanî ez êzingê te dikirim, barê xwe li vira valake û hare mal. Çi karê te ji wan e heyfin an na…

Dîsa xalo dibêje:

-Belê tu rast dibêjî, lê heyfa van êzingan ezê çewa wan li vir bihêlim?

Zilamê rêwî çend caran tekrar dikeû  dibêje:

-Tu yê di vê sermayê de herî hetanî bajêr, tûyê bisekinî hetanî muşterîyek derkeve, belkî tûyê bibî hetanî ber mala wî vala bikî, belkî jî li te bibe şev, ezê wî perî li vir bidim te û hare malê…

Her car jî xalo dibêje, belê tu xweş dibêjî lê qey êzing ê min ne heyfin? Zilamê rêwî, dinêre tiştekî naxin serê hev, dibêje; heyran tu xêr bibînî ji êzingên xwe û bi rêya xwe de dewam dike… Di dilê xwe de jî dibêje her halde dîn e, min tiştekî jê fêm nekir.

Merivên bi rihetî peran kom dikin, ew tu demî merivên ku bi keda destê xwe dixwin fêm nekirine û wê fêm nekin jî…

Kî dizane bi çi zorî û zahmetî wan êzingan daye hev û bi çi zahmetî jî daye ser pişta qantirê, wê çewa li çolê valake erdê?

Texmîn dikim, zilamê rêwî ji dêlva gotiye li vê çolê valake, bigota ezê perê te bidim, bibe van êzingan bide belengazekî, wê xalo qebûl bikira… Lewra keda destan û xweydana enîyan bi rihetî nayê avêtin. Lê belê merivên ku mîzana wan malên dunyê be tu carî vî tiştî fêm nakin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *