Nomeyê tu çı weş u Palı

Merdumê tu comerd u Palı

 

Zonê tu Zazaki yo

Tarixê tu heşmetli yo

 

Tarix tu milad ra ponc hınzar ser ver

En verni tu ser emır viyerna Sumer

 

Hino ra dım omey Hitit, Hurri, Urarti

Padişah Menua vıraşt Qel’ay Pali

 

Dewleta Sophenir bı payitext

Xırabey Palı’d hino ra mend Qel’ay Şimşet

 

İslome omey dewra Xezret Umer’ıd

Feth bı emrê İyaz Bin Ğanem’ıd

 

Palı timmi kotin dest ra dest

Hetak Yavuz u Cimşid dest da dest

 

Ceng vıraşt dest Safeviyo ra Palı guret

Yavuz hukmatê Palı da Cimşid Beg

 

We Palı’d şeştay ser hukum viyerna

Hire ray şu hec se u vist ser emır viyerna

 

Palı’d zaf comiyi, hemami u medreseyi vıraşt

Zenginu miyond adalet’ız vıraşt

 

Homa tu ra razi’b Cimşid Beg

Tı ona dinya’d beg’ib ya dinya’d bıbi beg

 

Palı wextê Osmanlı’d bi qezayê Diyarbek

Gez Diyarbek ra abırnay bi qezayê Xarpet

 

Qerabegon, Kovınco, Qerekoçon, Ğılamon

Per ye ra abırey biy qezayê Xarpet

 

Zaf dew ye ra abırnay day Çolıg

Palı mend henday yo lok

 

Mevlana Xalıd icazet da Şêx ‘Eli Sebti

Ye erşavut semend irşad Palı

 

Tirqet Neqşibendi Palı’d yo kok best

Zaf Muslumonu şi xu best

 

Ye ra dım tornê ye biyi Şêx

Silsile Şêx ‘Eli ra omey bi Şêx

 

Şêx Seid’ız tornon yera’w

Wextê liyire’d şiw Piron

 

Osmanlı rışeya yo hukmato newa omey ma ser

Yo tofon omey Muslumono ser

Ma perpiya ına dewlet kafıro dest ra guret

Ye omey dest ma ra Quron guret

 

Şêx Seid’ız hino’r qıyom vıraşt

Hetak idom bı cihad vıraşt

 

Zalımo ye Diyarbek’ıd idom kerd

Dewaye hetay qıyom dewom kerd

 

Palı ra’z mücahido berd asnay

Palı rışnay kerd vırt vılay

 

Ez Palı’d omew dinya

Ruw Mırad verena bin Pali ra

 

Ser yed dı pırd vıraştaya

Yow pırd tarix ra ya yow pırd newaya

 

Rar Şêx ‘Eli’d est yo bexçe lımıtek

Kom zon şın pey embazon xuna lımıtek

 

Ma taşterey çi xu web Dürümci Seyit’ıd

Şond çayê xu şımen Balqona Palıd

 

Sersıbay şın dergah Zülküf Efendi’d zıkır kaşkên

Roca Erfatı’d şın Şêx ‘Eli ziyaret kên

 

Ciniyi ma nivijên Zoqaq Ciniyon ra

Çonton xu dekên neqış ciniyon ra

 

Şo bıger yo pişmo nıben

Tı tarix Zazayo bonder bên

 

Dew ye zaf rınd şo dewom ye’z

Vij qelay ser bıon menzaray ye’z

 

Bin qelad rakon tarix

Tarix Palı’w, Palı tarix.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *