Li vê cîhanê
Ji ber hîcranê
Derda dikşînim
Bi ruh û canê

Ez te nabînim
Loma ğemgînim
Çavêm bi hêsir
Dil bi birînim

Were delalê
Husun li balê
Çavêm ronî ke
Di vê sersalê

Îd û sersala
Li me ‘evdala
Carek bi tenê
Bike sewala

Hingî bi hirsim
Her dem bi tirsim
Jibo bibînim
Herro dipirsim

Were delalê
Xwedî cemalê
Ma qey carekê
Em nayên balê

Bulbul de were
Jiyan kedere
Dila tu şa ke
Bera ğem here

Dağa dila ye
Barê milaye
‘Eşqa mecazî
Li me bela ye

Salih vegere
Li heq bigere
Ji xew şiyar be
Bike tevgere

Xwedê nas bike
Nefsê rast bike
Îbadeta wî
Bi îxlas bike

‘Ilim mîras e
Teqwa kiras e
Jibo însana
Çi xweş lîbas e

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *