Qıj ma tuti sabi

Tê bi dadi bi babi

Berd kufur’ir kerd tabi

Wa kerre ti’z quçê kemal serıw

 

Puk bager, qıj çiye

İnsonti ra vejê bi kuye

Ğem tu nıw tım huyê

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Serd bager varon

Ğem tu new ze karon

Tut ma xapnê dı ‘evaron

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Qıj ma kuyon dı’v zê esir

Lıng  çiye akerdıv pesir

Qe zalim tu’r nikerd tesir

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Hema qıjıw kerden dêk

Ne mezel ne’z cendek

Kom  merd eşt xendek

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Qıj ma tut naşi

Dayke yin vira nişi

Piyor nas şinasi

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Tı bele ma ra çı waşt

Kafır da tu paşt

Çina tu’d yo raşt

Wa kerre ti’z kuçe kemal serıw

 

Şıma çı vet ma sarı

Ni dew verda ni warı

Her yo şer mon barı

Wa kerre ti’z kuçe kemal serıw

 

Bê namus bê ğiret

Bê şıkır bê  şiret

Qalê warzati tu kerd ibret

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

 

Zê Fir’on bi asi

Mı çımı’d niken yo dasi

Kemal’ir bi wasi

Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw

ABDUSSAMET BAYŞU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *