Bê te jiyan zor û sarî, bavê min

Roja ronî li min tarî, bavê min

Mam e sêwî l-vî diyarî, bavê min

Rehma Xweda l-te bibarî, bavê min

 

Tu ‘aşiqê doza Xweda, bavê min

Rojekî xwe jê dûr neda, bavê min

Ewladê xwe jêr kir feda, bavê min

Te sebir kir li ber derda, bavê min

 

Ehlê camîw cemaetê, bavê min

Dostê heqqîw edaletê, bavê min

Dixwest şahîw seadetê, bavê min

Boy mu’mina selametê, bavê min

 

Li milletê dikir selam, bavê min

Bi we’z û şîret û kelam, bavê min

Li ser îbadetan dewam, bavê min

Ji Xweda ra her bûye ram, bavê min

 

Edeba Îslamê da me, bave min

Mezin kirin em bi ca me, bavê min

Dersa Qur’an û Îslame, bavê min

Bi wan mane her li qame, bavê min

 

Tu bûy cîranê şehîda, bavê min

Ewan mêrxas û egîda, bavê min

Xweda te têx nav seîda, bavê min

Nav ehlê sebr û hemîda, bavê min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *