Zû diherikî dinya di nav zemanek bê ronî de

Zû derbasdibû dem di nav avek ronî de

Wext tunebû av zû diherikî di nav dîrokê de

ji çîyayan av diherikî digeriya di nav gelyan de

Û li Dîyarbekir dirijiya av di nav dilên me

Tu nizanî şetek dişirşîrî di nav rihan de

Firtoneyek diqetiya di nav daran de

Di rojekê de di nav bêdengî yû bê nav de

Dara biyê pişta xwe rast dikir dîsa

Leylak bê ziman dipeyêvî di çolan de

Şetek darîstanan dibir çolan di nav dilê xwe

Min avêt peyvên bê dawî ji dilê xwe

Gul û gulîstan di nav bêdengî de

Qedexe bû her tim fikrên di heşan de

Rojekê wek di nav demên qedîm de

Ez di nav xem û xeyalan de

Rojekê ez şîyar bûm di nav dinyayek bê fedî de

Tiştek nema bû ji demên qedîm de

‘Elî û qewlên cengên wî nemabûn

Cengên ‘Elî her tim cengên meydanî

Xalid dibû mêvanê şevbêrkan

Kesî nizanibû wek Xalid mirinê ji dil bixwesta di gundan

Di rojek modern de şar bûm ji xewn û xeyalan

Di tarîxê de ma îdî qewlên meydanî

Di zemanek kibar da şar bûm ji xem û xeyalan

Îdî muzebzebên însên her tim dualî

Nîfaqek modern digerê di nav bajarekî wek mivanan

Însên bû mazîvanek ji bo nîfaqek modern

 

Di nav zemên de însanek bi gerî

Di rê de her tim bi rê û bêxwedî

Rê wenda bû di nav behrek reş de

Rê wenda bû di nav sîyê de

Rêyek li  ber mexê ya Rebbel ‘Alemîn

Rêyek û zanînek li ber me

Em nas bikin rêka gul û gûlîstanan

Ku em jî bimeşin di rêka feqîyan de

Rêyek li  ber mexê ya Rebbel ‘Alemîn

Ku em nas bikin rêka bîna baranê

Em nas bikin kîja ye ocaxa pîr û kalan

Ku em zanibin li ku ye warên me yî mayendî

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *