BijarteGiştîMele MehdîMeseleya Beres, Keçel û Kor

Pine forest in the south of France near Marseille photographed two days after a fire. The sky is illuminated by the red light of a torch emitted by a nearby factory.

Di zemanê berê de zilamekî beres, yekî keçel, yek jî kor hebû. Xweda ji bona îmtîhanê melaîketekî ji wan re şand. Melaîket hat ba yê beres, jê re got:

-Kêfa te ji çi re tê?

Zilamê beres jî got:

-Çermekî xweşik ra tê

Melaîket destê xwe li ser wicûda wî gerand rihet bû.

Melaîket dîsa jê re got:

-Ji mal û milk çi dixwazî?

Wî jî got :

-Ji deveyan hez dikim.

Melaîket hebekî deveya deh salî dayê û got Xwedê li te Mûbarek bike û çû.

Melaîket çû ba yê keçel û jê re got:

-Tu ji çi hez dikî?

Vîya got:

-Poçaxekî xweşik.

Melaîket destê xwe di serê wî da, porê wî çêbû weke ku dixwest.

Dû re  melaîket jê re got:

-Ji mal û milk çi dixwazî?

Wî jî got:

-Ji dewaran hez dikim.

Melaîket çêlekeke avis da wî û jê re dua kir û çû.

Melaîket çû ba ê kor û ji wî jî pirsî:

-Tu ji çi hez dikî?

Ê kor got:

-Ez dixwazim Xwedê çav bide min, ez jî weke însanên din bibînim.

Melaîket destê xwe di ser çavên wî da, çavên wî rihet bû.

Dû re melaîket got:

-Ji mal û milk ji çi hez dikî?

Ê kor got: Ji pez hez dikim.

Melaîket mêşineke avis dayê, dua jê re kir û çû. Zeman tê de buhurî, her yekî newaleke tije heywanên wan çêbûn.

Melaîket vê carê xwe xist şeklê feqirekî belengaz û hat ba ê ewil û jê re got:

-Ji bo Xwedê ez bi rê de mame, deveyeke bide min ji bona ez pê herim mala xwe.

Vîya bersiva wî da got:

-Şirîkê min hene, ez nikarim.

Melaîket got:

-Tu nexweş bûyî Xwedê te rihet kir, te dewlemend kir.

Zilamê ewil bersiva wî da got:

-Wê de here, ez ji bav û kalên xwe de dewlemend im, ev mal ji wan ji min re maye.

Melaîket jê re got:

-Ku tu derewan dikî Xwedê te wek berê bike.

Melaîket piştî zilamê ewil vêcar  çû ba ê keçel. Hema bêje wî jî wek ê ewil peyîvî, Melaîket ji wî re jî got:

-Ku tu derewan dikî Xwedê te wek berê bike

Melaîket dû re çû ba ê kor û jê re got:

-Ji bona Xwedê ez belengaz im, tu li min were rehmê.

Ê kor bersiva wî da û got:

-Tu bi ser ser û çavên min re hatî. Ez kor bûm Xwedê çav dane min, feqîr bûm, mal dane min. Tu îro çi dixwazî ji xwe re bibe.

Melaîket bersiva wî da û got:

-Ez Melaîketekî Xwedê me, Xwedê ji bona îmtîhanê min şandîye, malê te li te mubarek be. Te pêk anî lê hevalên te wenda kirin…

Vê hedîsa Pêxember(as) ku Ebû Hureyre(ra) rîwayet kirîye bime dide zanîn em tev li dunyayê di îmtihanê de ne. Çewa Xwedê di sûretê Beqere ayeta 152yan de dibêje; ” Hûn min di bîra xwe bînin ez ê jî we di bîr bînim, şukrê min bikin înkara nîmetên min nekin”   dîsa sûretê Îbrahîm di ayetê 7an de dibêje” Hûn şukur bikin ez ê jî zêde bikim ku hûn înkar bikin ezabê min pir şedîd e.”

Gerek e em tim hemd û şukrê Xwedê bikin. Hem bi zimanê xwe, hem bi dilê xwe şukur bikin. Hem bi bejna xwe hemd bikin, yanî bi limêj kirinê şukrê Xwedê bikin, hem jî bi malên xwe bikin, yanî di riya Xwedê de înfaq bikin da Xweda jî li me were rehmê, hem li vê dunyayê nîmetên xwe li ser me zêde bike hem jî li axretê hesabê me sivik bike…

Em ji bîr nekin çi nîmetên Xwedê li ser me kiribe ewê hesabê wî jî ji me were pirsîn… Çewa sûretê Tekasur ayetê 8an de dibêje” Paşê hûnê ew roj ji her nîmetên li we hatîye dayîn bên kişandin hisabê.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *