BijarteGiştîMehmûd KilinçŞîretên Birûmet: Exlaq-1

Herdem başiyê bikin. Ji xirabî û neqenciyê xwe biparêzin.

Dilê xwe hînî muraqebê bikin, gelek tefekkur bikin û bi ‘ibret li hemî tiştan binerin.

Exlaq qaba dîn e, Qapağa ser beroşê ye. Exlaqê xweş nîşanê mislumantiyê ye.

Bera exlaqê we nerm be. Bi exlaqê nerm bi însanan re muamele bikin. Lewra exlaqê xweş dişibihe wê tava li cemedê dixe. Tav çawa cemedê dihelîne, exlaqê xweş jî herwiha gunehan dimehîne.

Exlaqê neqenc xizanî ye. Bêyomîtî ye. Însanê herî neqenc ewanê ku exlaqê wan xirab û bêhna wan teng e.

Çawa sîrke hungivê xira dike, exlaqê xirab jî emelê salih betal dike.

Herî qencê we, yên ku exlaqê wî qenc e. Roja qiyametê ji exlaqê qenc girantir tu tiştek nakeve fera mêzînê.

Goristanan ziyaret bikin da ku  axret were bîra we. Miriyan bişon, lewra di şuştina miriyan de şîretnê girîng hene. Nimêja li ser meyitê bikin da mirin we mehzûn bike. Lewra mirovên mehzûn roja qiyametê di bin siya ‘erşê xweda de dê bigihîje hemî şiklê xêran.

Ava zemzem vexun. Vexwarina ava zemzemê ji bona nexweşan şîfa û ji bona birçiyan jî qut e. Hûn bi çi nêtê zemzemê vexun, hûnê wêna bi dest bixin.

Qisûr û kêmasiyên camêr û comerdan ‘efû bikin. Lewra çi dema lingê mirovên comerd dişemite, Xweda bi destê wî digre û wî derdixe firehiyê.

Ji feraseta muminan xwe biparêzin, çimkî mirovê mu’min bi nûra Xwedê li bûyeran mêze dikin û bi muwafaqiyeta Xwedê diaxivin.

Simbêlê xwe kin bikin, riya xwe dirêj bikin. Neşibihin yahûdiyan.

Peyvên çewt nekin! Ne çelixan bin. Heger şiteğalî zîv be, sikût zêr e.  Derenca îbadetê ya yekem sikût e. Roja mehşerê însan esîrê zimanê xwe ye. Ji ber vê, heger hûn axivîn rast biaxivin. Di axaftina xwe de tu caran derewan nekin. Qet jibîr nekin Resûlê Xwedê dibêje: Dibe ku di însên de hemî xerabî, neqencî peyda bibe; Bes di mirovên mu’min de derew û xiyanet peyda nabe. Çimkî serkaniya temamê xerabî û neqenciyan derew û xiyanet e.

Sirf ji bo Xweda ji we razî be, ‘emel bikin. Çimkî Xweda hew ‘emelê ji bona wî tê kirin qebûl dike.

Miriyên xwe li goristana salihan de veşêrin. Lewra çawa însanê sax ji cîranê xirab aciz e, herwiha mirî jî ji cîrantiya neqenca aciz in.

Ji Xwedê bitirsin û bi heqqî jê re ‘îbadetê bikin. Di halê tengî û firehiyê de hemdê wî bikin.

Dema du mirovan bi hev re te ‘eziband, îcabetî da’weta yê deriyê wî herî nêzîk bike.

Dema bi yekî re te muhibantî danî bi wî re nîqaşê neke. Xirabiyê bi hev nekin. Pirsa muhibê xwe ji însanan nekin. Lewra dibe ku hûn li neyarekî muhibbê xwe rast bên û tiştê di nefsa muhibbê we de tunebe ji we re bibêje. Piştre navbêna we xira bike.

Tiştê ku şuphê dide te terk bik! Bala xwe bide tiştê bêşuph e. Bêguman rastî di tiştê ku dilê te lê rûdine de ye. Û bizan ku tiştê dilê te lê rûnenê ğelet e.

Mirovên qenc mîna zêr û elmas in. Qîmeta wan hemî kes dizane. Heger hûn dixwazin derenca mirovekî li ba Xwedê de nas bikin li wesf û pesnê wî yên nava gel mêze bikin.

Mirinê temennî nekin. Lewra însanê herî bixêr ewê ku ‘umrê wî dirêj û ‘emelê wî salih e. Û însanên herî xirab jî ewê ku ‘umrê wî dirêj û ‘emelê wî xirab e.

Herdem bi heya û edeb bin! Lewra heya û îman bi hev ve girêdayî ne. Ku ji wan yek cesedê terk bike ya din jî dide pê û diçe.

Heya xeml e, teqwa ummet e, wesayita herî bixêr sebr e. Di dema musîbetan de mirov hêviya xilasiyê ji Xwedê bike îbadet e.

Heya deh qism in, neh par a pîreka ye û yek jî a zilama ye.

Di dirêjiya jiyana xwe de bo bikaranîna xêran bixebitin. Û berê xwe bidin bayê rehmetê yê Xwedê. Çimkî bayên rehmetê yên Xwedê hene. Ê ku dixwaze bi ser wî de biqubile, ‘efa qusûr û şaşiyên xwe ji Xweda bixwaze. Û jê hêviyê bixwazin da ku we ji tirsê emîn bike.

Tiştekî ji însanan nexwazin, dema ku we xwest jî îzzetî nefsa xwe muhafaza bikin. Çimkî her kar û ‘umur weke teqdîr dibe tê meydanê.

Însanan ji hevalên wan nas bikin. Heger hûn bixwazin mirovekî nas bikin, li hevalên wî binêrin.

Li riha xwe bipirsin û wê bi‘elimin. Heger hûn riha xwe nas bikin, hûnê mafê mirovantiyê pêk bînin. Çimkî dûr nêzîk heger hûn têkiliya xwe ji merivan qut bikin, wê têkiliya merivantiyê rabe.

Îkrama qebûl bikin. Îkrama herî girîng bêhna xweş e. Ku yekî bêhna xweş îkramî we kir, qebûl bikin.

Qur’ana pîroz bixwînin. Hûn karibin rojê cuzekê, heger giran be rojê hizbekê ji Qur’ana pîroz bixwînin. Dema we Qur’an xwend bigrîn, heger giriya we neyê wê wextê bo giriyê we nayê li halê xwe bigrîn. Çimkî du ça’v di agirê cehennemê de naşewitin. Ça’vê ji tirsa Xwedê hêsiran dibarîne û yê bona Xwedê li hidûdan nobet digre.

Bi Qur’ana pîroz re sunnetê jî bixwînin. Çimkî Sunnet vebûna Qur’anê ye. Heger hûn bixwazin bi Xwedê re biaxivin Qur’anê bixwînin, heger hun bixwazin bi pêxember re biaxivin û li cem suhbeta Resûl rûnin, wê demê sunnetê bixwînin.

Di tu karê xwe de Qur’an û sunnetê bo menfî‘etên dinê nekine navber.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *