I

Di destpêka biharê de

Ew çi qeşa bû kete erdê

Tevde mirin hişkbûn

Gul û beybûn û nesrîn

 

Tu kes bi mirineke wiha bêdeng

Nehata kuştin

Kal û ciwan digel zarokan

Bêcan ketin li deştê

 

II

Şazdehê adarê ji ezman mirin dibarî

Ew çi pîlanek xaîn bû neyara danî

Qet nayê jibîrkirin heta em sax bin

Ew bihara ku bi hêstira hate şuştin