Pizeyi yow dadi dı, dıleti estibi. Dıleton ra yewi, ey bini ra va:

“Tı welıdyayış a dıma cûyayış ra bawer keni?”

Ey bini cewab da:

“Xwıra! Gani welıdyayış a dıma yow heyat bıbo. Beno kı, sebebo kı ma etya dı moneni, ma semedi hadre biyayışi welıdyayış hê etya dı yi.”

“Absurd”, va ey bin.

“Welıdyayış a dıma yow heyat çiniya.

Bacna zi xwı bı xwı fıkırya û mereq kerd, va: “Gelo, eg ina yow heyat bıbeni, çı tewır yow heyat beni?”.

Ey bini va:

“Ez nizona. La gorê mı, aca dı etya ra zafêr roşnayi esta. Bêlka ma aca dı seri lıngoni xwı dı şo, û ma pey feki xwı çik bıwer. Beno kı aca dı her yow çik esto ki hişê ma etya dı nêşkena fehm bıkero. “

Ey dıyın va:

“İmkoni yi çiniyo. Ma seni seri lıngon xwı dı şini, imkon ey çiniyo. Merdım seni bı feki xwı dı çik weno? Etya dı ihtiyaciyê ma çı bıbo, ma naki ra weni. La enı nak zi zaf kılm o. Aye ra, ez bawer nikena kı welıdyayış ra dıma yow heyat bıbo. Hişê mı enı fıkır qebul nikeno.”

Ey dıyın va:

“Gorê mı, welıdyayış a dıma yow heyat esta. Bêlka ena heyat ra zi ciya ya, û aca dı ihtiyaciyê ma nak dı zi nimonena.”

Ey yowın cewab da:

“Absurd. Ek biyayış a dıma yow heyat bıbeni, qey kes nigêrawo a? Welıdyayış, peyniyê heyat o. Bad welıdyayış a, beno tari û zulumat, û ma her çi xwı vira keni. Yani, bad welıdyayış a yow heyat çiniya.”

“Ez nizona. La ez bawer kena kı welıdyayış a dıma ma dadiyê xwı vineni. Ya awniyena ma ra.”

Ey yowın va:

“Twı va dadiyê ma? Tı raşta bawer keni kı yow dadiyê ma esta? Enı zaf komik o. Eg yow dadiyê ma esta ha ça?”

Ey dıyın va:

“A ha her ca dı. A ha derdormaleyi ma dı. Ma aye ra yeni. Ma zerreyi aye dı cûyeni. Eg ya mebeni, nê ma beni, nê zi ena dinya beni.”

Ey yowın va:

“Ez aye nivinena. Çiko kı ez nivinena ez bawer nêkena.”

Ey dıyın va:

“Rey rey, zeg tı bêveng û ason biyi, û bale xwı bıdi cı, goşdari bıkeri, tı şık fineni cı kı a esta. Tı eşkeni bıeşnaw kı ya ha cuar ra bı sinayış û şefqet veyndona twı.”