GiştîÎbrahîm ÇebeqçûrîExlakê Resulullahî Ra

Peyğamber aleyhi selam zaf kerîm/cumerdi bi. Yi malê xu qey muxtacon înfaq kerdêrn. Eshabê xu teşvîqê tîcaret kerdên û yi ina dehkera ser hina vatên:

“Ê şima rî tîcaret tawsîye keno; çimkî des ra new kâr ho ticareti do.” Labêlê yi ticareti di eshabê xu zûr û xapnayişi ra menkerdên.

Yi zerrê keye û tebere keye di gureyê xu bi deste xu kerdên, kes deste x udi nêçarnên! Mueşna ditên, kincî xu pînekerdên, barê xu bi paştê xu kiriştên…

Tutoni ra zaf heskerdên. Yini di pîya kaykerdên, wextêko raywonî ra agerênî serê heywonê xu di tût nişnên penîyê xu.

Resulullah, yarî kerdên. Yarî ra heskerdên. İna yarîyê yi ra mîsalêk a.

“ Yi cînêka extîyari ra va: ‘Extîyar, nêşînî Cenneti!’ Cînêka extîyar ina qal ser berma.. O wext, Resullulah aleyhi salat û selam ayi ra va: ‘Ti şinê Cennet pawa xuertîyê xu!’

Resulullah, çîkêko rindi ra heskerdên. En rind kînc dênê x ura, buya wêş sawitên xu ra.

Yi eshabê xu bi rîyêko peşmirîyaye vera ci omên. Û  rayê peşmirîyayiş musnên eshabê xu. İna qalê yi wa:

“Rîyê birayê xu rî peşmirîyayişê tu sedeqa wa.”

***

Seba exlaqê Peyğamberê ma ayêt zaf î. Ma enan ra çend hebin nusênî:

“ Bişek, ti yo exlaqo berz sera wê” (Sureyê Qelem: 4)

“Sondi bi, şima rî peyğamberêk omîyo ku, kowtîyê tengî şima yi decnêna û qehirnêna. Çimkî wu bawermendoni rî zaf rehm û şefqin o.” (Sureyê Towbe: 128)

“ Rasulê mi ma tena ti, ‘alemoni rî qey rahmet şirawuti.”  (Sureyê Enbîya: 107)

“ Sondi bi, Resulullah qey şima û ê hîvî kenî birasê Homey û ruecê axîretî û Homey zaf zîkîr kênî yo mîsalo rind o.” (Sureyê ‘Ehzab: 21)