Fethûllah YalçinHelbest‘Alim Warisê Pêxemberan in…

Ey âlimû xadimê dîn ji te’lîfa heqq re şeyda
Mela Ahmed Hilmî bi nav âlimê heq ‘âmil Seyda
Di vê dewrê bi rengê te li her warî nabin peyda
Ey Seydayê Mela Ahmed Hilmî ehlê wusûl Seyda

Di her ana jîyanê de te meşand îxlasek necîb
Teleb û daxwazîya tew bi carna ehwalên ğerîb
Gazî li Îmam Newewî di ‘umrê  biçûkê ‘ecîb
Jibona merteba ‘ilmê gava pêş bu husûl Seyda

Di deryê îlmê de meşî daxil bûy behra weraset
Di ‘âlema me’neyê de bi Îmam ‘Elî beşaret
Îkram di xewnê de cardin bi şemailê rîsalet
Bi nezera xwe şahid bûy tu li wechê Resûl Seyda

Li hember zulmeta ‘esrê şiyarû qaim bûy zanî
Bi ‘ilmê se’yû cîhadê xebatvan bûy bi îz’ânî
Cesaret û merdî zirar nade xwedyê xwe me zanî
Ev rêza paş qewlê te bû heqîqet bû hulûl Seyda

Gelek nivîs mensûr hene mislê ava çemê zelal
Di nav wan de şi’ra menzûm tûyî durra husn û delal
Kanîyû merci’a zana em bi çûna te bûn melal
Mîrasa te îilm û ‘emel emîn jêre mesûl Seyda

Di zemanê hebûnê de me qîmet neda we heyret
Piştî çûna we me fêmkir endamê ‘îlmêye heybet
Hebûna ‘âlimên ‘âmil îro li dil me bû hesret
Li me qîmet nezanan da feqrê em man zelûl Seyda

Rohnîw zanebûn hilatin kolê zulmetê man serbest
Qîmet ji ‘ilmê re nema bi cehlê em bûne derdest
Hêstir ji çava dirêjim ji kûr da dixweynim helbest
Bê serû çav em dişopin li me dilê melûl Seyda

Li ciyê zanebûn heye ‘âlim û serzana hene
Li dera ‘âqil ku hebe xwedî fikrû me’na hene
Ev heqîqet ji qedîm ve bi sal û zemana hene
Meraq seydayê ‘îlmêye li bîrbira qebûl Seyda

Dînû ‘îlim nesîhetin ji bo ummet xasû âmî
Nesîhet weke berfêye hêdi hêdi û dewamî
Ji bo kesê mumin jîn e xelasî ye ji ğulamî
Bi ‘îlm û îman pêkhatin dînê cîhanşumûl Seyda

Îlmû ‘emel bê hev nabin bi tev îxlas û me’rîfet
Bi zanebûn di her weqtî li bînakirna şerî’et
Rewşû hubra qelemê we bi me da zanîn heqîqet
Bi tehqîqê ji ‘ilmêre evin rêz û usûl Seyda.