HelbestXewn û Xeyal…

Di quntara çiyê de

Li ber tirba Xanî raketim

Min xewn û xiyal bûne yek

Dîrokek zindî

Bi ximam li serê çiya xwîya bû

 

Agirî!

Nîşana xeşyet û heybetê

Kahnîyek sor û sipî

Li ber çava pêl veda

Geh ji xwînê

Geh ji agir herikî

 

Serî berf e

Dorhêl deşt û çîmen

Warê şivan û gavana

Şahidê qe‘hr û ğema

Pir borandîye dem û dewran

Dikele ji binî ve

Hê nehatîye ‘xezebê

 

Îhsan Nûrî li Quntarê

Konê berxwedanê veda

Heskê Birê Têlî

Bi kerkîta tevna mêrxasiyê dihûne

Silêmanê E‘hmed

Keremê Qolağasî

Diçin û tên li der û dorê

Qulingê ‘Evdal

Ji sêrtê tê li ser datîne

 

Heywax! Kela Bazidê hilweşî

Deng ji Surmelî Memmed paşa dernayê

Ehmedê Xanî dibê

Kanê Mihemmed Beg gelo

Ka padîşahê Serheda

Quntara çiyê

Buye meğelê Qazan û Beta

Lê lê hedê rebbêne şerekî li me çê bû…

Hê gotin di devê dengbêj de

Teyrê ‘ecelê çû û hat

Şêx Zahir şûrê xwe li ber min danî go

Kereme ke lawo!

Min Eve mîras

 

 

Agirî sebr e

Agirî serbilindî ye

Agirî xezeb e

Agirî beheşt

Agirî dojeh

Kî çi bajo wî diçine

Herkes û nesîbê xwe

Herkes û kesba xwe

 

Nûrsî bûye mêvanê Xanî

Dibê: Ya Eyyûhel Ekrad

We heye xwedî û xudanek

Alî kerem û letîfedanek

Ji kalanê şûr

Hubra qelemê dadiwerive

Dibit Rîsalê Nûr

Yan Reçetetul Ekrad

Xem nexwe Xanî

Kalan ji qelem re bûye kiras

Hêj hene merd û mêrxas

Di cebirîne êş û elema

Li ser pişta hespê

Xweş tê dengê İşaratul îcaz

 

Paşê…

Li ser baskê teyr çûm Wanê

Bêhnek rûniştim li Xorxôr

Bişkivîn wek fêkî

Gul ji hubra qelemê şîn bûn

Gulên ber biroj

Bêhna wek misk û ‘enber

Şax vedane qor bi qor

 

Vebûye Medrestuz-Zehra

Qeb qeba kewê ribat

Bi sî û sê zimana

Di xwîne li ser sitûn

Dengek wek dengê bilûr

Ji nişka ve tê ji dûr

Dibê şad û bextewar

Îro ezim li vî diyar

Min cebirîn êş û elem

Lew bi Kurdî dinvîse qelem

 

Min go: Kî yî tu xalo!

Go: Nursî me ‘evdalo

 

Derxist ji ber xwe

Sifrekî dewlemend danî

Tev kitêb û qelem bûn

Go min di dewsa nan ji wer anî

Ev sifra xan ‘Ebdal e

Yan a şerefxanê Kal e

We nan û av û azadî

Bi ‘ilm e

Ne bi şûr û mertal e