Dayîna ehlê dilan ger dil hebit

Ger nebit dil dê çikint dinya hebit

 

Heyderê qadir li ser fetha cîhan

Îsm û cism nîne eger quwwet nebit

 

Xwtt û xalên li cemala te heyîn

‘Elem in emma dibêm şu’le hebit

 

Zulf û biskê te ne sermeste kirin

‘îde û sersale eger selwa hebit

 

‘aşiqên çeşme te ey nazikletîf

Hey dibin ava heyatê ger hebit

 

Can dixwazî were da ez can bidim

Ger hezar rûh û rewan tê de hebit

 

Telbeya te cerg û mêlaka me ye

Were qessabî eger sikkîn nebit

 

Bi xwedê dayîm xiyala min tû yî

Bal te ye qelbî hetta qelbî hebit

 

 

Di şeb û rojê me nînin xab û xwar

Ger ji te yek lehzeyek firqet nebit

 

Qedehek ava heyatê min nevêt

Şerbeta wesla te yek cur’e hebit

 

Were destê me digota ey ‘Elî

Di reqqasê saz û def ger hebit