HelbestNeqqaşê Ezel-Şêx Ehmedê XANÎ

 

Neqqaşê ezel, rozî ser neqşekî zêrrîn da

Berkarê di destan bû, ser sefḥekî tezyîn da

 

Tezhîbi zerafşan bir, ser lewḥeyê ‘işqê da

Resma ezelî kêşa, neqşê xwe ni‘alîn da

 

Dîbace ku înşa kir, fîhrîstê ku îmla kir

Cildek ji ‘enasir bit, nefxek bi sefalîn[1] da

 

Wan saderûxan miştî, ‘işqê ku temenna kir

Xettati ji ḥusnul-xet, ser neqşekî zêrrîn da

 

Etfal û melek hatin, westane di bustanan

“La ‘îlme lena” gotin, ebced bi xwe telqîn da

 

Ma secde tenê min bir ber sûretê meḥbûban

Îblîsi nebir secde, lew maye di nefrîn da

 

Ez çûme derê dêrê, min dîtî ku Ruḥîllah

Têkda di musewwer bûn, ḥetta vinihalîn da

 

Wan cumle enel-ḥeq got, min waḥidê mutleq got

Saqî bi xwe ez girtim, camek meyê noşîn da

 

Meynoşî û serxweş bûm, fîl-ḥali muşewweş bûm

Ez çar û neh û şeş bûm, min tekye bi balîn da

 

Herçî ku me bir pê kir, hingî mi nezer lê kir

Seyrek mi li Leylê kir, lewra mi dil û dîn da

 

Min dî heyivek pertew saye di mezahir da

Mumkun hemî pertew da, em mane di temkîn da

 

Ew bû ku Zuleyxayê wê dîti di Yûsûf da

Mecnûn dî di Leylayê, ferhadi di Şîrîn da

 

Mîsbaḥ-i ebed min dî îro vidiqendîlê

Kenca ezelî bû ew, min dî di gil û tîn da

 

Cana ji cemala te wan dî di sûret xûban

Şêx û welî yû sofî, der zikrê xwe ahîn da

 

Meẋrûri mebe sofî, meb munkirê meḥbûban

Kor dê çi tesewwir kit, seyra ku di dûrîn da

 

Şahid tu yî ez zahid meḥbûbiperest im ez

Bê şahidî men nalem şêxê me ev ayîn da

 

Cananî te ey Xanî çînanî dixwazîtin

Ḥa nuqte li bin danî,  fîl-ḥali di mizgîn da

 

 

 

[1] Ev malika vê beytê di Dîwana Cami’ de kêm bû. Ev  malik li gorî…. hatiye temamkirin.