Ezîz MezraqenterîHelbestTÊ JÎ ROJEKÊ BIMIRÎ

Tu guh nede mal û pera

Tu guh nede hîlew vira

Ma tu nabînî van gora

Tê jî rojekê bimirî

Ger tu bike hezar salî

Nebîne nexweşîw kalî

Bibe ağa, paşaw walî

Tê jî rojekê bimirî

Dunya tev de mulkê te be

Hertişt li xizmeta te be

Nabûn ji te ra tune be

Tê jî rojekê bimirî

Wê biqedin nam û jîyan

Nefes û çend rojê l-cîhan

Ka sultanên xwedî nîşan

Tê jî rojekê bimirî

Ka ew Îsayê Rûhûllah

Ka Mûsayê Kelîmûllah

Ka Mûhemmed Hebîbûllah

Tê jî rojekê bimirî

Xafil nebe pir şîyar be

Ji nefsa xwe tu haydar be

Wek Eyyûbê birîndar be

Tê jî rojekê bimirî

Pir giran îmtîhaneke

Ev rastîye ne heneke

Bav Îbrahîm jibîr neke

Tê jî rojekê bimirî

Sadiq be wek Ebûbekir

Adil be wek Îmam ‘Umer

Gelek dirêje ev sefer

Tê jî rojekê bimirî

Wekî ‘Usman her helîm be

Weka ‘Elî bi qerar be

Tu li ser ehda elest be

Tê jî rojekê bimirî

Qebra tarî bîn bîra xwe

Li paş nehêle karê xwe

Piçek bigrî li halê xwe

Tê jî rojekê bimirî

Erz û ‘eyal fêde nakin

Mal û meqam zêde nakin

Xeyrî teqwa pêde nakin

Tê jî rojekê bimirî

Tu nexape bi xeyala

Bi xeyalê pûç û vala

Çi ji zarok û ji kala

Tê jî rojekê bimirî

Ev fermanek îlahî ye

Jê qet tune xelasî ye

Li ‘inya me nivîsî ye

Tê jî rojekê bimirî

Eve qedera ruhbera

Çi ji nêzîk Çi ji dûra

Mirin heye li her dera

Tê jî rojekê bimirî

Bi qelbê saf tobe bike

Terka gunehê xwe bike

Li nefsa xwe zilmê neke

Tê jî rojekê bimirî

Bike meslek ‘emelê baş

Neçe liser rêçikê şaş

Berê xwe nede rîya kaş

Tê jî rojekê bimirî

Çi xweşaya li dinyayê

Ji kêf û zewq û sefayê

Wê hemî herin fenayê

Tê jî rojekê bimirî

Kes namîne bi ebedî

Ne xulam û ne efendî

Canê nazik jî kefen dî

Tê jî rojekê bimire

Hey mahrûmo bike fikrê

Berî vebe deryê qebrê

Li ser taet bike sebrê

Tê jî rojekê bimirî

Ji wê rojêr xwe kar bike

Kela dilê xwe sar bike

Ji vê dinyayê bar bike

Tê jî rojekê bimirî

Ne ware dinya bê guman

Ji kesî re nema cîhan

Kanî Siltanê Suleyman

Tê jî rojekê bimirî

Ezîz bigre vê şîretê

Îman rêya selametê

Neke terka îbadetê

Tê jî rojekê bimirî