HelbestŞEHADET

Ma pe serûn Yusufi’v hîn ma Yakubî,

Perdun çımûn ma tarî, tuyî Şehadet.

Dermûnê derdûn ma, işlıg gunınî,

Ruejêk elbet yena, yena Şehadet.

Her welat ra ben berz vengê mazlumon,

Hişyarî bındestûn, tuyî şehadet,

Biyê tu her tım zilet, her tım zımıston,

Hêviye, zerrveşyun tuyi şehadet.

Ma zê Ehmed Yasin ma hê qerenî,

Zê Huseyn Kerbela’d, ma tu gerenî,

Biyê tı dınya zindon, ma pê sekenî,

De bi dermun kulon de bi şehadet.

Tı yew ruej he zerê Gazze’d êsenî,

Ruejêk zerı Amed tu rî meskenî,

Yı dıma Afgonı’d hê behsê tu kenî,

Welat welat gêrên, gêrên şehadet.