سەرێ خوە ڕاكن بێژن تو ڕاست دبێژي ئو هون ژ گۆتنا ڤێ گۆتنێڕە دەيندارن سەرێ خوە ڕاكن بێژن تو ڕاست دبێژي ئو هون ژ گۆتنا ڤێ گۆتنێڕە دەيندارن

Article

هەڤپەيڤينا جڤاكا كوردان بسەيدايێ بَدِيعُ الزَّماَنْڕَه: ڕەچەتا كوردان -٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

س:- تو دبێژي هەركەس بسەر هشێ خوەڤە هاتيە ئو لدينێ حەقيقي دگەڕە، مەيلا دينێ ئيسلامێ دينێ فطري بوانڕە چێبويە، وەك هاوێ ئەم ژي كۆرن ڤيا نابينن. لێ ﴿تو ئيفراطێ دكي، تو خيالێ وەك حەقيقەتێ نيشان ددي، ئو مە ژي جاهل دبيني و بچوك دبيني ئو تەحقير دكي، ئيدي ئاخرزەمانە، چقا هڕە وێ خەرابتر ببە﴾ چمكي زەمانێ بەرێ ژئێ نها چێتر بو، علمو ئەخلاقو ئەدەبا ئيسلامي بهەركەسيڕە هەبو. ئيرۆ خەلك ڤان ئادابان بچوك دبينن.

ج: - ﴿ژهەركەسيڕە دنيا دنيايا تەرەققيێ يە ئو هەما ژمە تەنێڕە دنيايا پاشكەتنو معوزتيێ يە نە وەڕێ؟ كەسێ كو وها بفكرە كا ئيدي مەرەڤ كارە بوانڕە خەبەربدە؟ مادەم وهايە ئەزژي ئيدي بوەڕە خەبەر نادم، ئەز لئاليێ دن دزيڤڕم، ئەزێ ئيدي بئينسانێ پاشەڕۆژێڕە خەبەر بدم﴾

هون قيمەتا گۆتنێن من نزانن، فەراسەتا وە تونەيە هون پاشەڕۆژا خوە نابينن. كەسێ كو ژ گۆتنا فێم نەكە مەرەڤ ژي بوانڕە خەبەرنادە. ئەو چاخ ئەز ژي ئيدي بوەڕە خەبەرنادم ئەز بەرێ خوە ژوە دزڤڕينم و بەرێ خوە ددم ئاليێ دن، ئەزێ بئينسانێ موستەقبەلڕە (پاشەڕوژ) خەبەربدم:

﴿ئەي ئەوێ كو پشتي سێ قەڕنێ دن دپشتا عەصرا بلنددە خوە ڤەشارتنە ئو بێ دەنگ سەكنينە لگۆتنێن من گۆداري دكن ئو بنەظەرەكە غەيبيا خەفي لمن تەماشە دكن! ئەي سەعيد و حەمزە و عومەر و يوسف و ڤانێ دن! ئەز بوەڕە خەبەر ددم، سەرێ خوە ڕاكن بێژن تو ڕاست دبێژي ئو هون ژ گۆتنا ڤێ گۆتنێڕە دەيندارن﴾

ياني تەقريبا پشتي سێ نەسلێ دن نەسلا كو وێ وەرە وێ بێژە ئوستاد ڕاست گۆتيە. چمكي قەڕن بمەعنا چل سالي ژي، بمەعنا شێست سالي ژي، بمەعنا صەد سالي ژي تێ. دسالێن دەستپێكا مەشروطيەتێ دە هنگي كو ئينسان ژ عالەما ئيسلامێ بێ هێڤي بوبون پاشەڕۆژێ نەدديتن. ئوستاد ڤان ڕۆژێن مەيێن ئيرۆ ديتيە، لئەوروپا و ئەمەريكا ئينسان بكۆمان دكەڤن ئيسلامێ ئو دعالەما ئيسلامێدە ژي هشياريا بئيسلامێ زۆرێ ددە هێزێن ئەمپەرياليست.

ئوستاد خەبەردانا بسێ قەڕنێ پاشەڕۆژێڕە دەوام دكە ئو دبێژە:

﴿ڤان هەمدەمێن من هەما برا قەت و قەت لمن گۆداري نەكن. ژنەوالێن پێشەڕۆژێ كو ژێڕە دبێژن تاريخ، بتەلغرافێن بێ تێل كو درێژي ئيستيقبالا (پاشەڕۆژا) وەيا بلند دبە ئەز بوەڕە خەبەر ددم. ئەز چبكم، من عەجەلە كر ئەز دزڤستانێدە هاتم لێ هون د بهارەكە وەك جەننەتێ دەنە. توخمێ كو ئانها تێن چاندن دكەڤن بن ئاخێ وێ دزەمينێ وەدە كوليلكا ڤەكە﴾

وێ ڕەببێ من ئوجرەتا ئاڤێتنا توخمێ من بدە من، خزمەتا ژبۆ مللەتێ خوە كو دبەر دينو دنيا واندە من كريە ئەز فێكيێ وێ نەبينم ژي باوەرم وێ ڕەببێ من وەندا نەكە

﴿لێ ئەز ژوە هێڤيا ڤي تشتي دكم:

دەما هون هاتن ژبو كو هون دەرباسي منطقا پێشەڕۆژێ (ماضي) ببن سەريكي لمەزەلێ من ژي بخن، چەند حەب ژوان كوليلكان بسەرێ دەرگەڤانێ ئاخا كو من كريە مێڤان، ياني بسەرێ كێلكا مەزەلێ من ڤە بكن﴾ ياني لسەر  مەزەلێ من بخوينن ژمن ڕە دوعا بكن ﴿ئەمێ دەرگەڤان تەنبيه بكن برا گازي مەبكە. وێ پێژنك وەرە وە، هونێ دەنگەكي ببهيزن كو دبێژە: ژوەڕە عەفيەتو نۆشيجانبە﴾ ئەو عەصرا وەيا سەعادەتێ، ئەو دەورا وەيا دلشادي و بەختەواريێ لوە پيرۆز و موبارەكبە ﴿وەلەو ژوي كەسيبەژي كو دچۆلا دەشتێدە ليلانا دبينە يان لعەزمانا كەسكەسۆرێ دبينە هونێ ڤي دەنگي ببهيزن﴾ ياني وێ ڕۆژێ ئەزێ لعالەما ميثالبم ئو هونێ خيالەن ڤي دەنگي ژمن ببهيزن

﴿ئەو زاڕۆكێ كو بمەڕە ژ پێسێرا ڤي زەماني شير دمژن ئو هێ ژي چاڤێ وان لپاش وان مايە لپێشەڕۆژێ دنەڕن، فكرێن وان ژي وەك وان ژ حەقيقەتێ دورن، تشنابە، برا قەت حەقيقەتا ڤێ كتێبێ خيال ظن بكن﴾

ڤان كەسان وەك زاڕۆكانە، هێفيا وان ژ ڕەحما خودێ زەعيف بويە، ئەو ظن دكن كو وێ هێژي ڕەوش خەرابتر ببە، ئيستيبداد وێ بزڤڕە، وێ مسلمان دلخوەش نەبن. وەك هاوێ كو ئەز ژ كتێبێ دخوينم تشتێ كو دپاشەڕۆژێدە وێ بقەومن ئەز ژوانڕە دبێژم فێم ناكن، ژوانترێ كو ئەڤ تەڤ خيالن، لێ تشنابە، ئەو برا وها فێم بكن ﴿چمكي باوەريا من هەيە كو ڤان تشتێ ئەز دبينم ئو ژ زەمانێ پێشەڕۆژ و پاشەڕۆژێ دخوينم حەقيقەتن ئو وێ دوەدە تەحەقوق بكن﴾ پشتي صەد سالێ دن هونێ وان ڕۆژێ خوەش ببينن.

 ﴿ئەي وان كەسێ كو ئەز بوانڕە خەبەرددم ئو هێ وێ پشتي صەد سالێ دن وەرن! ئەز دەنگێ خوە پڕ بلند دكم، چمكي ئەز لسەرێ منارا قەڕنێ سێزدا سەكنيمە ئو وان كەسێ كو بشەكلێ خوە مەدەني لێ بفكرا خوە دنەوالێن پێشەڕۆژێدە عەلقينە وان دەعوەت دكم﴾

ئەز دسەرێ عەصرا سێزدەهێ هيجريدە د مەقامێ وەرەثەتا نبووەتێدە ڕونشتيمە، ژبەر ڤێ مەسئوليەتێ ئەز دەنگێ خوە بلند دكم، كەسێ كو ئيرۆ دژين لێ فكرا وان هێ دزەمانێ ماضيدە علقي مايە ئەز گازي وان دكم، وان دەعوەتي ببال يەكيتيا ئيسلامێ ڤە دكم. ئەز دعەصرا ئيرۆدەمە، موخاطەبێ مني ئانها بفكرا خوە د عەصرا پێشيدە مانە، لێ موخاطەبێ مني حەقيقي هێ وێ عصرك دن وەرن، لۆما دەنگێ من پڕ دەرتێ.

﴿ئەي مەزەلێ دونگي كو دلەبتە! لبەر دەريێ وێ نەسلا كو وەك لەهيێ تێ نەسەكنن، مەزەل لبەندە وەيە، خوە بدن ئالي ژبو كو نەسلا نو وەرە ئو حەقيقەتێن ئيسلاميە لسەر ڕويێ كائيناتێ ساز بكەو پێلا لێخە﴾

ئەي وان كەسێ هەمدەمێ منن ئو فكرا وان بماضي ڤە علقي مايە! هون وەك مەزەلێ كو دلەبتن، ڤان تشتێ كو ئەز دبێژم دەما چێ ببن هونێ مري بن. خوە نەدن پێشيا نەسلا نو ئو ريا وان نەگرن، چمكي ئەو وەك لەهيێ تێن و دهەڕكن، بهور و گري تەمامێ حوكمێن ئيسلامي بێ كێماسي وێ لسەر ڕويێ ئەڕضێ بجي بكن و وێ پێلا لێ بخن

تەقديرا ئيلاهي يە، ئەڤ حوكم بدەستێ ئينسانێن وێ عەصرێ وێ بجي نەبونا، ژبۆ كو نەسلا نو وەرە لازمە ڕێ لوان ڤەبە، حەتا كو ئەو عەصر دەرباس نەبە نەسلا نو نكارە وەرە. بێ هێڤيبون و بێ چارەيي حەتا بحەتا دەوام ناكە ئو زرارێ نادە ئێ پەي خوە.

كەسێ كو هێڤيا خوە وەندا بكە ئيدي جەوهەرێ مەعنەوي تێدە نامينن، بتەمامي دبە وەك مەتاعەكي دنيەوي، مەتاعێ كو بڕح بە وەك مەزەلێ بحەرەكەتە، وەك هاوێ كو مەزەل بلەبتە، هێڤي و خەبات و پێشڤەچون بمەزەلا نايێ كرن وەلەو ئەو مەزەل بحەرەكەتبە ژي.

 

Di debarê nivîskar de

Têhev

34

Gotar

M. ‘Ebdussamed ‘Hilmî

 • MIZGEFTA AYASOFYAYÊ Û KURD
 • Di Îxtîlafên Navbêna Xwe De Sitwê Hev Şikandin
 • د ئيختيلافێن ناڤبێنا خوەدە ستوێ هەڤ شكاندن
 • Çima Em Wiha Sefîl û Muflis û Zelîl Man
 • چما ئەم وها سەفيل و موفليس و زەليل مان؟
 • بگوهێ قەلبێ خوە گۆداري بكن ئو بچاڤێ عەقلێ خوە بنەڕن
 • SERÊ XWE RAKIN BÊJIN TU RAST DIBÊJÎ
 • سەرێ خوە ڕاكن بێژن تو ڕاست دبێژي ئو هون ژ گۆتنا ڤێ گۆتنێڕە دەيندارن سەرێ خوە ڕاكن بێژن تو ڕاست دبێژي ئو هون ژ گۆتنا ڤێ گۆتنێڕە دەيندارن
 • HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎUZZEMAN RE
 • بهەركەسيڕە مەيلا دينێ ئيسلامێ پەيدا بويە
 • NÛRA DILAN JÎ NERMÎYÛ MERHEMET E
 • هەڤپەيڤينا جڤاكا كوردان بسەيدايێ بَدِيعُ الزَّماَنْڕَه
 • Î’layê Kelîmetullah Bi Pêşveçûnê Ve Girêdayı Ye
 • ئيعلايێ كەليمەت الله بپێشڤەچونێڤە گرێداييە
 • ئەم هاي ژخوە نەمان ئو مە ڕيعايەتا تەدبيران نەكر
 • Di Dinya Me Ya Îro De Înqîlabek Dunyewî û ‘Ecêb Heye
 • ددونيا مە يا ئيرۆ دە ئينقيلابەك دونيەوي ئو عەجێب هەيە
 • Wekhevbûnî Ne Di Fedl û Şerefê de...
 • وەكهەڤبوني نە دفەضلو شەرەفێدەيە، دحقوقدەيە
 • Hurriyeta Me Wê Bibe Fecra Sadıq Ji Bo ‘Alema Îslamê
 • حوڕيەتا مە وێ ببە فەجرا صادق ژبۆ عمومێ عالەما ئيسلامێ
 • Hurriyeta Ğeyrîmusliman Şu’bek Ji Hurriyeta Me Ye
 • حوڕيەتا غەيري مسلمان شوعبەك ژ حوڕيەتا مەيە
 • HURRIYET; XUSÛSIYETA ÎMANÊ YE
 • حوڕيەت؛ خصوصيەتا ئيمانێيە
 • Hurriyeta Li Hember Însan...
 • ڕەچەتا كوردان
 • Rafiziyê Huriyetê Kolê Nefsê Ne
 • ڕافزيێ هەرتشتي هەنە ئێ حوڕيەتێ ژي كۆلێ نەفسێنە
 • Yan Xîlafeta Şer’î Yan Jî Îzmîhlala ‘Umûmî
 • يان خيلافەتا شەرعي يان ژي ئيزميحلالا عمومي
 • Em Li Şerî’etê Xwedî Derkevin...
 • ڕەچەتا كوردان
 • Hevpeyvîna civaka Kurda Bi Seydayê Bedî’uzzeman re
 • Ê Berê HEVPEYVÎNA CIVAKA KURDAN BI SEYDAYÊ BEDÎUZZEMAN RE
  Ê Li Pey SERÊ XWE RAKIN BÊJIN TU RAST DIBÊJÎ

  Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.